Engleză  |   Română
pic

MESAJUL PASTORULUI


Oamenii care au contribuit la răstignirea Domnului Isus


Citind relatările evangheliștilor, vedem oamenii care au contribuit la răstignirea Domnului Isus, și care au fost motivele pentru care ei L-au urât atât de mult pe Fiul lui Dumnezeu. Este important să vedem lucrul acesta pentrucă doar atunci vom înțelege lucrul esențial care privește răstignirea Domnului Hristos, și anume că El a fost răstignit pentru păcatele noastre.

1. Iuda Iscarioteanul.

Astăzi există o tendință tot mai mare de a-l scuza pe Iuda. Iuda, spun unii, a fost un patriot onest care a ajuns la concluzia că Domnul Isus este un pericol pentru națiunea evreiască. Domnul Isus a fost vândut pentru a salva pe Israel, de a evita un conflict deschis cu romanii. Alții sunt de părere că Iuda a dorit să forțeze mâna Domnului Isus, să acționeze împotriva romanilor. În acest fel, Domnul Isus ar fi fost obligat să-Și exercite puterea divină și să dovedească în felul acesta tuturor, că El este Mesia. Iuda a dorit să-L testeze pe Hristos. El nu a fost sigur dacă El este Mesia. Dacă El ar fi fost arestat, aceasta ar fi limpezit situația. Dacă El este Mesia, se va elibera, iar dacă nu, El este un impostor care merită să moară.

Cât de ingenioase sunt aceste explicații. Totuși nici una nu are nici un suport Biblic. Lucrul evident și spus foarte clar de evangheliști este că Iuda la trădat pe Domnul Isus pentru bani. Ioan spune : „El a fost un hoț.” (Ioan12:6)

De ce este această tendință modernă de a-l scuza pe Iuda ? Un răspuns poate fi deoarece noi înșine ne asemănăm foarte mult cu Iuda, dar nu vrem să recunoaștem. Motivul în spatele a ceea ce Iuda a făcut, a fost lăcomia. Iuda este o ilustrație foarte bună a ceea ce spune ap. Pavel, „iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.”

Sunt oameni care fac orice pentru bani. Aceștia nu sunt numai criminali ci pot fi oameni de afaceri, politicieni, avocați, judecători, chiar oameni foarte bogați, etc. Un preot catolic, Francis Xavier, a spus că a auzit mulți oameni mărturisindu-și păcatele, dar nu a auzit pe nimeni mărturisind păcatul lăcomiei. Lăcomia și dragostea de bani sunt așa un păcat grav. Mulți ca și tânărul bogat, au renunțat la Domnul Isus, pentrucă au avut prea multe avuții, și s-au încrezut în bogățiile lor, au iubit mai mult banii și posesiunile lor materiale, decât pe Dumnezeu.

2. Soldații.

Se poate spune că ei și-au făcut datoria. În mod evident acești soldați au recunoscut că Domnul Isus era diferit. Sutașul a spus : „Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.” Păcatul soldaților a fost indiferența. În timp ce Domnul Isus era răstignit pe cruce, soldații împărțeau între ei hainele Domnului Isus, iar pentru cămașa Lui au tras la sorți.

Cel mai mare păcat față de cineva este nu să-l urăști, ci să fi indiferent față de el. Dar un păcat și mai mare decât acesta este să fi indiferent față de Domnul Isus.

Marea majoritate a oamenilor au timp pentru serviciul lor, pentru lucrurile pe care vor să le facă, pentru plăceri, afaceri, etc. Dar nu au timp pentru Dumnezeu. Indiferența este păcatul care separă pe foarte mulți oameni de Dumnezeu. Contrar de ceea ce foarte mulți gândesc, noi nu trebuie să comitem un păcat foarte grav pentru a fi pierduți. Noi suntem pierduți, dacă rămânem indiferenți față de chemarea plină de dragoste pe care Dumnezeu ne-o face prin Evanghelie.

3. Irod.

De ce nu l-a eliberat Irod pe Domnul Isus? De ce și-a bătut joc de Hristos? Deoarece Irod trăia cu nevasta fratelui său. Păcatul lui Irod a fost imoralitatea. Cele mai multe divorțuri sunt cauzate de infidelitate, de adulter.

C.S.Lewis a spus : „Castitatea (curăția sexuală) este cea mai nepopulară virtute creștină.”

Cei mai mulți oameni îl resping pe Hristos nu din motive intelectuale, ci din motive morale. Mulți cred în Hristos dar nu vor să-L urmeze pentrucă spun ei : „Nu pot să țin.”

4. Caiafa.

El s-a temut că Domnul Isus va fi un conducător rival și va umbri puterea lui și a familiei lui. Păcatul lui Caiafa a fost mândria. Cuvintele lui : „este mai bine să moară un singur om decât să moară tot norodul” dovedesc că el a vrut să țină de putere.

Lord Acton a spus : „Puterea întotdeauna corupe și puterea absolută corupe în mod absolut.”

Caiafa a pus interesul personal înaintea Domnului Isus. Înainte de el și după el au fost atâția oameni care au căutat prestigiu și putere. Dar în spate a fost egoism și mândrie. John Stott, a fost întrebat de un student să spună într-o frază ce este creștinismul. Stott i-a răspuns : „Domnul Isus vrea să intre în centrul vieții tale și tu trebuie să te muți la periferie.” „Ooo, în mod sigur nu-mi place ideea descentralizării,” a spus acel tânăr.

5. Marii preoți.

De ce au vrut marii preoți să-L răstignească pe Hristos ? Marcu dă răspunsul și ne spune că Pilat și-a dat seama că din invidie L-au dat în mâinile lui.(Mc.15:10). Păcatul preoților a fost invidia.

Majoritatea oamenilor nu cred că invidia este un păcat grav. Dar invidia marilor preoți i-a condus pe ei la a-L da la moarte pe Domnul Isus.

Hrisostom a spus : „Așa cum o molie roade o haină, așa invidia consumă pe un om.” „În mod trist dar oamenii religioși sunt în mod particular înclinați spre invidie,” spunea, Val Grieve – avocat.

Marii preoți au putut fi oameni religioși sinceri, dar geloși pe Domnul Isus și pe popularitatea Lui. Invidia pe care au avut-o față de Domnul a ajuns să-i facă să-L urască atât de mult pe Domnul încât să contribuie cu bucurie la moartea Fiului lui Dumnezeu.

Sunt trei forme în care un om poate manifesta invidia :

  • Ne place să auzim pe cineva vorbind de rău pe aceia pe care noi îi invidiem.
  • sau să lovim noi înșine, în cei care ni se par mai sus decât noi și să-i aducem la nivelul nostru.
  • Ne place să fim invidiați. Ce serviciu are, ce casă are.... Îmi place să văd cum crapă de ciudă.

Este o poveste greacă care spune despre doi sportivi dintr-o localitate care erau mereu în competiție între ei. Unul dintre ei a fost întotdeauna puțin mai bun decât celălalt și mereu a ieșit campion. Oamenii din localitatea lui au înălțat o statue pentru acel sportiv. Rivalul lui, măcinat de invidie, s-a dus în fiecare noapte și a săpat sub postamentul statuii. Statuia a căzut pe el și el a murit.

6. Pilat.

Pilat a știut că Domnul Isus a fost nevinovat. Păcatul lui Pilat a fost frica. Pilat, deși era convins că Isus Hristos este nevinovat, nu L-a eliberat deoarece s-a temut că dacă Îl eliberează pe Domnul Isus, va fi raportat la Cezar, și își va pierde funcția de guvernator.

Biblia spune că frica de oameni este o cursă. Adeseori când un om vine la Domnul Isus el este ridiculizat, batjocorit. Este nevoie de curaj pentru a fi un creștin. Este atât de ușor să fii fricos ca și Pilat.


Păcatele celor care au contribuit la răstignirea Domnului Isus au fost : Lăcomia, indiferența, pofta, invidia, mândria, frica. Atunci când te faci vinovat de unul sau mai multe păcate din păcatele acestea practic tu ești un urmaș al unuia din aceste personaje și dacă ai fi trăit în vremea aceea și ai fi avut poziția lor, și tu ai fi procedat exact la fel cum au procedat ei. Dragul meu cititor, înțelegi tu oare că Isus Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre, că El a fost străpuns pentru fărădelegile noastre ?Mesaje arhivate:


Pericolul pierderii Cuvântului lui Dumnezeu

Când se transformă necredința în credință mântuitoare?

Hristos a inviat!

Ce-mi doresc de ziua Nașterii Domnului Isus

Privește țintă la Hristos!